Thông tin chung Tin tức Văn bản Hành chính 01 cửa Bài giảng-Tư liệu Diễn đàn
Giới thiệu chung
Giới thiệu
Ban giám đốc
Phòng ban, đơn vị

Giáo dục Mầm non
Văn bản giáo dục mầm non
Đổi mới PP dạy học
Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo dục Tiểu học
Văn bản giáo dục Tiểu học
Đổi mới PP dạy học

Giáo dục Trung học
Văn bản giáo dục phổ thông
Đổi mới PP dạy học
Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo dục chuyên nghiệp
Văn bản GDCN
Bài viết Giáo dục chuyên nghiệp

Giáo dục Dân tộc
Văn bản GD Dân tộc
Thông tin, số liệu
Bài viết Giáo dục Dân tộc

Kế hoạch tài chính
Văn bản
Thông tin Kế hoạch tài chính

Hành chính-Văn phòng
Văn bản
Bài viết tổ chức hành chính
Số liệu và bài viết

Các đề án, dự án
Các Đề án, dự án

Công nghệ thông tin
Văn bản
Thông tin CNTT

Tổ chức
Văn bản
Thông tin Tổ chức

Khảo thí và KĐCLGD
Văn bản
Thông tin Khảo thí

Niên giám thống kê
Số liệu trường lớp, học sinh, giáo viên

Ba công khai
Ba công khai

Công tác pháp chế
Công tác pháp chế
VB Công tác pháp chế

Thông tin Công đoàn
Thông tin Công đoàn
Văn bản Công đoàn

Thanh tra, kiểm tra
Thanh tra, kiểm tra
Văn bản Thanh tra

Tin tức - Sự kiện
 Thông tin tiêu điểm
 Giáo dục trung học
Bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu

Căn cứ kết quả khảo sát của Cambridge ESOL năm 2012, Sở GDĐT thông báo kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu năm 2015 như sau:

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2015 cho học sinh (21/05/2015)
Hướng dần sử dụng học bạ học sinh THCS, THPT (14/05/2015)
Triển khai đánh giá HT, PHT, GV cấp THCS và THPT theo Chuẩn. (14/05/2015)
Sử dụng đề tham khảo ôn thi THPT quốc gia năm 2015 (05/05/2015)
Báo cáo tình hình tổ chức kiểm tra học kỳ 2 lóp 12 và ôn thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (05/05/2015)
 Giáo dục Tiểu học
Xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 (11/05/2015)
Hoàn chỉnh dữ liệu Seqap Online chuẩn bị cho đánh giá kết thúc Chương trình (05/05/2015)
Hướng dần kiểm tra cuối năm học 2014-2015 - cấp Tiểu học (25/04/2015)
Cập nhật số liệu vào phần mềm Phổ cập Online (24/04/2015)
Tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học (10/04/2015)
 Giáo dục Mầm non
Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

Ngày 20 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

Hướng dẫn báo cảo đảnh giá 5 năm thực hiện Thông tư sổ 13/2010/TT-BGDĐT (23/04/2015)
Tập huấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (22/04/2015)
Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT (15/04/2015)
Góp ý dự thảo công văn liên ngành hướng dẫn triển khai hỗ trợ đối với giáo viên theo thông tu liên tịch số 09/2013/ TTLT-BGDĐT-BTC-BNV. (08/04/2015)
Hướng dẫn báo cáo đánh giá hiệu trường, PHT, GVMN theo Chuẩn năm học 2014-2015 (10/03/2015)
 Giáo dục Thường xuyên- Chuyên nghiệp
Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác bồi dường thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2015 như sau:

Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển (04/02/2015)
Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum (25/12/2014)
Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học (22/10/2014)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX (23/09/2014)
Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015 (22/09/2014)
 Giáo dục Dân tộc- Hoạt động phong trào
Hưởng ứng Tuần lễ Biển hài đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tuần ỉễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình thực hiện một sô nội dung như sau:

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 (22/05/2015)
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiển lược công tác dân tộc đến năm 2020 và nâng cao hiệu lực, hiệu quà quản lý nhà nước về công tác dân tộc đổi với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum (15/05/2015)
Hường ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2015 (11/05/2015)
Kế hoạch kổ chửc tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 do Liên hợp quốc kêu gọi với chủ đề “Trẻ em và an toàn giao thông” (27/04/2015)
Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT dịp Lễ 30/4 và 01/5/2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (17/04/2015)
 Công nghệ Thông tin
Ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”.

Ngày 13/3/2015 Bộ GD&ĐT ra Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”.

Bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học (04/05/2015)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (31/03/2015)
Tập huấn trực tuyến ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học (19/03/2015)
Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 (19/01/2015)
Hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học (29/12/2014)
 Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 8 và lớp 10 năm học 2015 - 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Hướng đẫn tuyển công tác sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp ó, lớp 8 và lớp 10 năm học 2015 -2016 như sau:

Hướng dẫn thời gian thu nhận hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2015 (23/04/2015)
Kế hoạch kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 và hồ sơ xét công nhận tốt nghiêp THPT năm 2015 (22/04/2015)
Lập danh sách HS đăng ký môn thi tự chọn thay thế môn Tiểng Anh ừong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (22/04/2015)
Giới thiệu cuổn sách Những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015 (15/04/2015)
Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa kì thi THPT quốc gia 2015 (01/04/2015)
 Tổ chức
Báo cảo về đội ngũ viên chức làm công tác y tế và kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Thực hiện Công văn số 307/NGCBQLGD-NG ngày 23/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đội ngũ viên chức làm công tác y tế và kế toán trong các cơ sở giáo dục màm non, phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum báo cáo như sau:

Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT nam 2015 (05/05/2015)
Hỗ trợ kính phí đối với cản bộ, giáo viên tham gia lóp bồi dưỡng (15/04/2015)
Phê duyệt danh sách viên chức của các đơn vị trực thuộc cử đi đào tạo năm 2015 (26/02/2015)
Tổ chức lấy ý kiến với Bộ luật dân sự sửa đổi (05/02/2015)
Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục (16/01/2015)
 Hành chính- Văn phòng
Điểm báo và văn bản tuần 21 (18/5-22/5/2015)

I. Điểm báo: Quốc tế: 1- Sáng 11-5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới CH Séc. Việt Nam - Séc, tăng cường trao đổi thương mại song phương, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, viễn thông, phương tiện vận tải công cộng, chế tạo máy móc nông nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, thủy tinh -pha lê, bia, chế biến thực phẩm...

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2015. (15/04/2015)
Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 (13/04/2015)
Họp giao ban ngành GD&ĐT Quý I- Năm 2015 (30/03/2015)
UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện các thủ tục hành chính (24/03/2015)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo (26/02/2015)
 Thanh tra
Triển khai thực hiện Đề án “tăng cường công tác PBGDPL nhàm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2015

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiểu niên giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án) trong năm 2015, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn củ vào tình hình cụ thể của đon vị mình thực hiện tổt một số nội dung như sau:

Triển khai Chi thị sổ 01/2015/CT-ƯBND: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum (06/05/2015)
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của giáo dục và đào tạo năm 2014 (05/05/2015)
Kết quả kiểm tra việc khắc phục sau các đợt thanh tra, kiểm tra của Sở GDĐT tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông, các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn huyện Kon Plông, năm học 2014-2015 (27/04/2015)
Bảo cáo đánh giá 5 mun thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về xây dụng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (22/04/2015)
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm học 2012-2013 đển năm học 2014 - 2015 (17/04/2015)
 Kế hoạch- Tài chính
Thực hiện chính sách phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP và chính sách cho giáo viên mầm non theo Thông tư 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ƯBND tinh Kon Tum tại Công văn số 741/ƯBND-TH ngày 20/4/2015 về việc thực hiện chính sách kéo dài phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ, ngày 05/5/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum tổ chức cuộc họp để thảo luận, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách phụ cấp thu hút theo Nghị định sổ 19/2013/NĐ-CP và chính sách cho giáo viên mầm non theo Thông tư 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV. Tham dự cuộc họp có Giám đốc và lãnh đạo Phòng QLNS Sở Tài chính, lãnh đạo Phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên các Phòna GD&ĐT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ của 9 huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng ban iiên quan của Sở GD&ĐT, lãnh đạo các trường trực thuộc Sở ở vùng đặc biệt khó khăn.

Tăng cường kiểm tra thực hiện quy định về phí và lệ phí (05/05/2015)
Ghi thu, ghi chi học phỉ năm 2014 (09/02/2015)
Kiểm tra công tác tài chính định kỳ (19/01/2015)
Thực hiện các khoản thu, chi trong trường học (06/12/2014)
Tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học (13/11/2014)
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công tác Đảng
Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong vấn đề “học đi đôi với hành” trong dạy và học

Tư tưởng giáo dục “học đi đôi với hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận rất quan trọng trong kho tàng lý luận về giáo dục, được Bác thường xuyên đề cập từ năm 1945, đến khi Người vĩnh biệt chúng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, năm 1960, Đảng lao động Việt Nam đã khẳng định “Công tác giáo dục phải phục vụ nhiệm vụ và đường lối cách mạng của Đảng, phải nắm vững phương châm giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tế, học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục xã hội ” [1]. Từ đó “Học đi đôi với hành” được coi là mục tiêu, nguyên lý, phương pháp, phương châm dạy và học của nền giáo dục cách mạng nước ta.

Chiến thắng 30/4/1975- Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt (30/03/2015)
Những chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Kon Tum (29/12/2014)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc (06/11/2014)
Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (26/09/2014)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm” (23/09/2014)
Đăng nhập hệ thống
Lịch công tác
Lịch công tác từ 18 đến 23/5/2015
Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động Giáo dục Đào tạo Kontum

574031 lượt đã truy cập
4 người đang truy cập