Thông tin chung Tin tức Văn bản Hành chính 01 cửa Bài giảng-Tư liệu Diễn đàn
Giới thiệu chung
Giới thiệu
Ban giám đốc
Phòng ban, đơn vị

Giáo dục Mầm non
Văn bản giáo dục mầm non
Đổi mới PP dạy học
Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo dục Tiểu học
Văn bản giáo dục Tiểu học
Đổi mới PP dạy học

Giáo dục Trung học
Văn bản giáo dục phổ thông
Đổi mới PP dạy học
Sáng kiến kinh nghiệm

Giáo dục chuyên nghiệp
Văn bản GDCN
Bài viết Giáo dục chuyên nghiệp

Giáo dục Dân tộc
Văn bản GD Dân tộc
Thông tin, số liệu
Bài viết Giáo dục Dân tộc

Kế hoạch tài chính
Văn bản
Thông tin Kế hoạch tài chính

Hành chính-Văn phòng
Văn bản
Bài viết tổ chức hành chính
Số liệu và bài viết

Các đề án, dự án
Các Đề án, dự án

Công nghệ thông tin
Văn bản
Thông tin CNTT

Tổ chức
Văn bản
Thông tin Tổ chức

Khảo thí và KĐCLGD
Văn bản
Thông tin Khảo thí

Niên giám thống kê
Số liệu trường lớp, học sinh, giáo viên

Ba công khai
Ba công khai

Công tác pháp chế
Công tác pháp chế
VB Công tác pháp chế

Thông tin Công đoàn
Thông tin Công đoàn
Văn bản Công đoàn

Thanh tra, kiểm tra
Thanh tra, kiểm tra
Văn bản Thanh tra

Tin tức - Sự kiện
 Thông tin tiêu điểm
 Giáo dục trung học
Bộ GD&ĐT tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2015

Nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GDĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia và không có quy định bắt buộc giáo viên, học sinh phải sử dụng tài liệu tham khảo cụ thể- đó là một nội dung Bộ GD&ĐT chỉ đạo ôn thi TNTHPT và TS ĐH-CĐ năm 2015.

Thông bảo kểt quả thi IOE cấp tính và chọn đội tuyển dự thi IOE cấp toàn quổc năm học 2014-2015 (10/03/2015)
Tố chức ngoại khóa kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/3/2015. (10/03/2015)
Ôn luyện dự thi OTE câp toàn quôc nàm học 2014-2015 (10/03/2015)
Đăng ký danh sách đội tuyền dll' thi OTE cấp toàn quốc năm học 2014-2015 (10/03/2015)
Tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2014 – 2015. (07/03/2015)
 Giáo dục Tiểu học
Phát động cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề “Chiểc ô tô mơ ước” lần thứ tư

Thực hiện Công vãn số 835/BGDĐT-GDTH ngày 13 thảng 2 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh An toàn giao thông với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ tư dành cho học sinh tiểu học do Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giaó dục và Đào tạo phối hợp với Công ty ô tô Toyota, Quỹ Toyota Việt Nam tổ chức, Sờ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai đến các trường tiểu học, cụ thể như sau:

Sơ kết - Hội thảo việc thực hiện Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT (24/02/2015)
Trao học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh năm học 2014-2015 (07/01/2015)
UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (25/12/2014)
Phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động độc lập Dự án VNEN (21/12/2014)
Thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 (03/11/2014)
 Giáo dục Mầm non
Hướng dẫn báo cáo đánh giá hiệu trường, PHT, GVMN theo Chuẩn năm học 2014-2015

Căn cứ Thông Lư số 17/2001/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 về đánh giá xếp loại с huân hỉệu trường irưòng mâm non, Công vãn sô 63Ũ/BGĐĐT-NGCBQLGD ngày 6/2/2012 về việc hưởng dần đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng trường mầm non, Quyèt định sổ 02/2008/ỌĐ-BGDDT гщау 22/1/2008 về quy định Chuẩn nghề nehỉệp giảo vièn mầm non của Bộ GDDT; để đánh giã kết quả iriển khai thực hiện trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo tình hình theo các nội dung như sau:

Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi tại các huyện/thành phố. (26/02/2015)
Hội thảo đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi (25/11/2014)
Xây dựng mô hình điểm nâng cao CLGD phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non (16/10/2014)
Kế hoạch đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT (09/10/2014)
Đăng ký bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2014 (06/10/2014)
 Giáo dục Thường xuyên- Chuyên nghiệp
Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

Căn cứ Ọuvểt định sổ 1281/QB-UBND ngày 11 thána 12 năm 2014 của ủy ban Nhàn dân lỉnh Kon Tum vè việc cứ học sinh di học đại học theo chế độ cử tuyển, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển như sau:

Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum (25/12/2014)
Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học (22/10/2014)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX (23/09/2014)
Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015 (22/09/2014)
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD (22/09/2014)
 Giáo dục Dân tộc- Hoạt động phong trào
Kế hoạch luyện tập và tham dự giải bóng bàn toàn quốc tại Đà Lạt

Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ giải Bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XII năm 2014;

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2015 (26/02/2015)
Chương trình hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy ngành giáo dục và đào tạo (25/02/2015)
Khai mạc Hội thi bốn môn truyền thống, điền kinh, kéo co, đẩy gậy (19/01/2015)
Thực hiện quỵ định về kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (07/01/2015)
Giới thiệu giáo viên tham gia tổ Trọng tài Hội thi 4 môn truyền thống, Điền kinh, Đẩy gậy và Kéo co năm học 2014 - 2015 (07/01/2015)
 Công nghệ Thông tin
Tập huấn trực tuyến ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Thực hiện nhiệm vụ năm học do Bộ GD&ĐT chỉ đạo: “Mỗi Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện/TP triển khai các hoạt động trực tuyến trên hệ thống phòng họp ảo của Bộ GD&ĐT ít nhất 03 cuộc họp, tập huấn qua mạng”, Sở GD&ĐT triển khai thực hiện như sau:

Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 (19/01/2015)
Hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học (29/12/2014)
Triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2014-2015 (21/12/2014)
Tài liệu tập huấn PMIS năm 2014 (12/12/2014)
Những phần mềm học Tiếng anh hiệu quả trên điện thoại thông minh (17/11/2014)
 Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Điểu chỉnh thời gian tổ chức thi và thông báo lịch thi Nghề phổ thông năm học 2014-2015

Căn cứ tình hình thực tế về việc dạy Nghề phổ thông tại các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum điều chỉnh thòi gian tổ chức thi Nghề phổ thông tại Công vãn số 1609/HD-SGD&ĐT ngày 24/12/2014 và thông báo lịch thi Nghề phổ thông nãm học 2014-2015.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD (01/11/2014)
Hỏi đáp về kỳ thi THPT Quốc gia (24/10/2014)
Chấm thi kỳ thi chọn đội tuyến dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015 (24/10/2014)
Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh (16/10/2014)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2014-2015 (09/10/2014)
 Tổ chức
Phê duyệt danh sách viên chức của các đơn vị trực thuộc cử đi đào tạo năm 2015

Ngày 11 tháng 02 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum phê duyệt sách viên chức của các đơn vị trực thuộc cử đi đào tạo năm 2015.

Tổ chức lấy ý kiến với Bộ luật dân sự sửa đổi (05/02/2015)
Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục (16/01/2015)
Hội nghị lấy phiếu tin nhiệm Cá nhân Ban Giám đốc Sở GD&ĐT (24/12/2014)
Kết quả tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút của tỉnh năm 2014 (21/10/2014)
Tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS năm 2014 (30/09/2014)
 Hành chính- Văn phòng
UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện các thủ tục hành chính

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện/TP rà soát khắc phục tình trạng yêu cầu trong hồ sơ hành chính đã lạm dụng bản sao có chứng thực gây phiền hà, tốn kém cho người dân, gây lãng phí cho xã hội.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo (26/02/2015)
Nhắc nhở việc nhận xét, đánh giá định kỳ theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT (29/12/2014)
Hướng dẫn bổ sung nghỉ tết dương lịch năm 2015 (29/12/2014)
Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum (24/12/2014)
Hướng dẫn nghỉ Tết Dương lịch 2015 (21/12/2014)
 Thanh tra
Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTV thanh tra giáo dục.

Căn cứ Thống báo số 85/TB-CBQLGDHCM ngày 28/01/2015 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về Thông báo chiêu sinh các lóp bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTT giáo dục năm học 2014-2015; Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT huyện,TP cử cán bộ quản lý (CBQL) tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTVTT giáo dục năm học 2014-2015 như sau:

Đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2014 (17/11/2014)
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho GV trung học dạy GDCD (17/11/2014)
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương cấm dạy thêm học thêm đối với giáo dục tiểu học (10/11/2014)
Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục (01/11/2014)
Nâng cao hiệu quả cỏng tác tiểp dân và giải quyết đơn thư (01/11/2014)
 Kế hoạch- Tài chính
Ghi thu, ghi chi học phỉ năm 2014

Căn cứ Công văn số 148/TC/QLNS ngày 24/01/2015 của Sở Tài chính về việc ghi thu, ghi chi học phí vào NSNN, trên cơ sờ sổ liệu báo cáo tình hình thu, sử dụng và thanh quyết toán nguồn học phí năm 2014 của các đơn vị trục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị ghi thu, ghi chi học phí năm 2014.

Kiểm tra công tác tài chính định kỳ (19/01/2015)
Thực hiện các khoản thu, chi trong trường học (06/12/2014)
Tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học (13/11/2014)
Mức chi hoạt động chuyên môn ngành GD&ĐT (04/11/2014)
Chấn chỉnh công tác báo cáo (31/10/2014)
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công tác Đảng
Những chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Kon Tum

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Chính Trị (khóa X) khởi xướng và phát động đã trải qua hơn 5 năm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ là một chủ trương đúng đắn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nhìn nhận thấy rằng từng cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ là một việc không thể thiếu được trong cuộc sống hằng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc (06/11/2014)
Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (26/09/2014)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm” (23/09/2014)
Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua câu chuyện “hai bàn tay” (27/07/2014)
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975) sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược (11/04/2014)
Đăng nhập hệ thống
Lịch công tác
Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động Giáo dục Đào tạo Kontum

561551 lượt đã truy cập
4 người đang truy cập