Thông tin chung Tin tức Văn bản Hành chính 01 cửa Bài giảng-Tư liệu Diễn đàn
Văn Bản giáo dục
VB của Bộ GD&ĐT, Chính Phủ
VB của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh
Văn bản giáo dục >> VB của Bộ GD&ĐT, Chính Phủ
Bộ gõ tiếng Việt: Tắt Telex VNI VIQR
Số hiệu văn bản:
Ngày ban hành: đến ngày
Tên văn bản:
 
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
01 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học 28/08/2014
02 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện 10/04/2013
03 Luật số: 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 18/06/2012
04 50/2006/QĐ-BGD&ĐT Quyết định ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 07/11/2011
05 41 /2011/TT-BGDĐT Chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục 22/09/2011
06 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 19/01/2011
07 116/2003/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CỦA NHÀ NƯỚC 10/10/2010
08 01-2010-TT-BGDDT 01-2010-TT-BGDDT 18/01/2010
09 Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 02/12/2009
10 Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học 27/10/2009
11 QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT 06/03/2008
12 08/2008/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT 06/03/2008
13 27/2001/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (Giai đoạn 2001-2010) 05/07/2007
14 33/2007/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 20/06/2007
15 31/2007/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC 04/06/2007
16 01/2007/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 02/01/2007
17 52/2006/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi 29/12/2006
18 121/2006/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP 23/10/2006
19 12/2006/QĐ-BNV QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC 05/10/2006
20 40/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 05/10/2006
Hiển thị: 
Trang 1 2